aliyyenveliyullah -forum anasayfa-  

Geri git   aliyyenveliyullah -forum anasayfa- | AHLAK İRFAN VE DUA | DUA VE ZİKİR

Cevapla
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 06-18-2011, 02:52
azra yasgülü azra yasgülü isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: May 2011
Mesajlar: 119
azra yasgülü is an unknown quantity at this point
Standart Hz. Zeyneb'in (s.a) Haremine Girmek İçin Okunan İzin Duası ve Ziyaretnamesi...

Zehra ve Ali yadigârı Kerbela kahramanı Hz. Zeynep (sa) hicretin 62. senesinde şehid oldu. Zeynebiye adı verilen türbesi, bugünkü Suriye’nin başkenti Şam’dadır.

Hz. Zeyneb'in (s.a) Haremine Girmek İçin Okunan İzin Duası ve Ziyaretnamesi ...


İzin Duası - Okunuşu:
Bi-iznillahi ve izni Resulihi ve izni mela-iketihi ve enbiyaihi'lmürselîne ve'l-eimme-ti'l-masûmîne ve bi-izni's-Seyyideti, ez-Zeynebe'l-Kübra, binti'l-İmam Emiri'l-Müminin aleyhi's-selâm, edhulu hazihi'r-ravzate'l-mü-bareke ve ed'uvellahe bi-funûni'd-deavat, ve e'terifu lillahi bi'l-ubûdiyye, ve li'n-Nebiyyi ve'l-Eimmeti'l-masûmîne aleyhimu's-selâmu bi't-tae. Rabbi edhilnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın, vec'al min ledunke sultanen nasîra. Bismillahi ve billahi ve fî sebîlillahi ve ala milleti Resulillahi sallallahu aleyhi ve Alih. Allahummeğfir lî verhamnî ve tub aleyye, inneke ente't-tevvabu'rrahîm.

Anlamı:
Allah'ın izniyle, Resulünün izniyle, mukar-rep meleklerin, gönderilmiş peygamberlerinin ve masum imamların izniyle ve efendimiz, İmam Emirü'l-Müminin Ali'nin (ona selam olsun) kızı Zeyneb-i Kübra'nın izniyle giriyorum bu mübarek ravzaya ve çeşitli dualarla çağırıyorum Allah'ı; Allah'ın kulu olduğumu, Peygamber ve masum Ehlibeyt İmamları'na itaat etmenin farz oluşunu itiraf ediyorum. Rabbim, beni doğruluk üzere içeri sok ve beni doğruluk üzere dışarı çıkar. Bana katından yardımcı bir güç ver.

Hz. Zeyneb'in (s.a) Ziyaretnamesi
Seyyid İbn Tavus (r.a) Misbahu'z-Zair adlı kitabında Ehlibeyt İmamları'nın evlatlarının ziyaret edildiği iki ziyaret nakletmiştir. Biz aşağıdaki ziyaret metnini o ziyaretlerden aldık:

Okunuşu:
Esselamu alâ ceddiki'l-Mustafa, esselamu ela ebiki'l-Murtaza, esselamu alâ seyyidey-ni'l-Hasani ve'l-Hüseyin. Esselamu ale'l-Haticete ümmü'l-müminin. Esselamu alâ Fati-mete ummu'l-eimmeti'ttahirîn.

Esselamu aleyki eyyetuhe's-seyyidetu'z-zekiyye, et-tahiretu'l-veliyye, ve'd-daiyetu'l-hafiyye. Eşhedu enneki gulti hakken ve netagti sıdgan ve deavti ila mevlaye ve mevlaki ela-niyyeten ve sirren. Fâze muttebiuki ve neca musaddiguki, habe ve hasire mukezzibuki ve'l-mutehallifu enki.

İşhidi li bi-hazihi'ş-şehadeti li ekune indeki mine'l-faizine bima'rifetikum ve taetikum. Ve tasdigikum ve't-tibaikum.

Vesselamu aleyki ya seyyideti ve'bnete seyyidi. Hâ ene estevdiuki dîni ve emaneti ve havatime ameli ve cevamia emeli ila munteha eceli. Vesselamu aleyki ve rahme-tullahi ve berekatuh.

Anlamı:
Selâm olsun deden Mustafa'ya, selâm olsun baban Murtaza'ya, selâm olsun iki efendi Hasan ve Hüseyin'e, selâm olsun müminlerin annesi Hatice'ye.

Selâm olsun Ehlibeyt İmamları'nın annesi Fa-tıma'ya, selâm olsun sana ey arınmış efendimiz ve ey tertemiz velimiz ve ey ikram sahibi davetçi. Şehadet ederim ki sen hakkı söyledin, doğru konuştun, insanları açıkta ve gizlide benim ve senin Mevlana davet ettin. Sana tabi olan saadete erdi, seni doğrulayan kurtuluşa erdi; seni yalanlayan ve sana muhalefet eden ise ümidi boşa çıktı, zarar etti. Sen de benim bu şehadetime tanıklık yap kiben de sizi tanımak, size itaat etmek, sizi tasdik etmek ve sizi izlemekle kurtuluşa erenlerden olayım.

Selâm olsun sana ey efendim ve efendimin kızı. Ben ömrümün sonuna kadar dinimi, ema-netimi, amelimin sonlarını ve tüm arzularımı sana emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 06-18-2011, 03:10
azra yasgülü azra yasgülü isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Uzman Üye
 
Üyelik tarihi: May 2011
Mesajlar: 119
azra yasgülü is an unknown quantity at this point
Standart Mufcaa ( "hazin, acı..") Ziyareti...

Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla

Selâm olsun sana ey peygamberlerin efendisinin kızı, selâm olsun sana ey (Kevser) havuzunun ve (kıyamet günündeki) sancağın sahibinin kızı, selâm olsun sana ey gökyüzüne çıkarılan, (Allah'a) iki yay arası kadar veya daha fazla yaklaştırılan kimse-nin kızı.

Selâm olsun sana ey hidayet peygam-berinin, insanların efendisinin ve kulları yok olmaktan kurtaranın kızı, selâm olsun sana ey yüce ahlaka, kapsamlı üstünlüğe, ilahi, ayetlere ve Kur'an-ı Kerim'e sahip olanın kızı.

Selâm olsun sana ey övülmüş (şefaat) makamına, inilecek havuza, apaçık görü-lecek sancağa sahip olanın kızı, selâm olsun sana ey İslam dininin apaçık yolunun, kıble ve Kur'an'ın, doğruluk, hak ve ihsan sancağının kızı. Selâm olsun sana ey peygamberlerin seçkininin, takvalıların sancağının, yer ve gökte tanınanın kızı; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.

Selâm olsun sana ey yaratılmışların en üstününü, (Allah'ın) yarattıklarının efendisinin, Allah'ın yer ve göklerinin oluşmasından önceki ilk sayının (ilk yaratılanın), dünya ve ondaki varlıkların yok olmasından sonra geriye kalan son kişinin kızı; (öyle bir kişinin kızı ki) ruhu Lahut nüshası, yüzü mülk ve melekut nüshası, kalbi hiçbir zaman ölmeyen dirinin (Allah'ın) mahzenidir; Allah'ın rahmet ve bereketleri (senin üzerine olsun).

Selâm olsun sana ey bulutlar vesilesiyle üzerine gölge oluşturulan, iki alemin efendisi, insan ve cinlerin mevlası, mahşer günü ümmetin şefaatçisinin kızı; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.

Selâm olsun sana ey vasilerin efendisinin kızı, selâm olsun sana ey takvalıların önderinin kızı, selâm olsun sana ey Allah velilerinin rüknünün kızı, selâm olsun sana ey seçkin kişilerin direğinin kızı, selâm olsun sana ey dinin önderinin kızı, selâm olsun sana ey Emirü'l-Müminin'in kızı, selâm olsun sana ey vasilerin efendisinin kızı, selâm olsun sana ey iyi kişilerin önderinin kızı, selâm olsun sana ey kâfirlerin ve facirlerin kökü-nü kazıyanın kızı, selâm olsun sana ey peygamberlerin mirasçısının kızı, selâm olsun sana ey elçilerin efendisinin halifesinin kızı, selâm olsun sana ey dinin nurunun kızı.

Selâm olsun sana ey (kıyamet gününün) büyük haberini kesin bir şekilde bildirenin kızı, selâm olsun sana ey (kıyamet günü) insanları hesaba çekmek üzerine bırakılan, Kevser havuzu ellerinde olan, Gadir-i Hum gününün apaçık nassı kendi hakkında olanın kızı,

Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.

Selâm olsun sana ey devesinin yularını Cebrail çeken, musibetlerine İsrafil iştirak eden, Yüce Allah onun sebebiyle gazap eden, musibetlerine şehit ve garip Hüseyin'in Kerbela'sında İbrahim Halil, Nuh ve İbrahi-m-i Kelim ağlayan (Hz. Fatıma)nın kızı, Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.

Selâm olsun sana ey parlak dolunayların kızı, selâm olsun sana ey ışıldayan güneşlerin kızı, Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.

Selâm olsun sana ey Zemzem'le Safa'nın kızı. Selâm olsun sana ey Mekke ile Mina'-nın kızı. Selâm olsun sana ey (miraç gecesi) burakın üzerinde gökyüzünde taşınanın kızı. Selâm olsun sana ey ridasıyla zekat taşıyıp onu fakirlere dağıtanın kızı.

Selâm olsun sana ey Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülenin kızı.

Selâm olsun sana ey iki kılıçla vuranın kızı. Selâm olsun sana ey iki kıbleye namaz kılanın kızı, selâm olsun sana ey Muhammed Mustafa'nın kızı, selâm olsun sana ey Ali Murtaza'nın kızı, selâm olsun sana ey Fa-tımatü'z-Zehra'nın kızı, selâm olsun sana ey Hatice-i Kübra'nın kızı.

Selâm olsun sana ve deden Muhammed Mustafa'ya, selâm olsun sana ve baban Haydar-ı Kerrar'a, selâm olsun sana ve tertemiz ve seçilmiş efendilere. Kardeşin, ter-temiz dokuz imamın babası Hüseyn-i Şehid'in soyundan olanlar Allah'ın alemdekilere hüccetleri, yeryüzü ve gökyüzünün efendileridirler. Onlar doğuda ve batıda, yerde ve gökte Allah'ın hüccetleridirler. Onlar öyle kişilerdirler ki sevgileri Süphan ve Kadir Yaratıcının tüm yarattıklarının üzerine farzdır.

Selâm olsun sana ey Allah'ın en büyük velisinin kızı, selâm olsun sana ey Allah'ın en büyük velisinin kız kardeşi, selâm olsun sana ey Allah'ın saygın velisinin halası, selâm olsun sana ey musibetler anası, ey Zeyneb; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun

Selâm olsun sana ey çok doğru konuşan beğenilmiş kadın, selâm olsun sana ey fa-ziletli ve reşit kadın, selâm olsun sana ey mükemmel, alim ve ilmine amel eden kadın, selâm olsun sana ey saygın yüce kadın, selâm olsun sana ey takvalı ve arındırılmış kadın, selâm olsun sana ey bir çok yerde Mazlum Hüseyin'e sevgisini izhar eden, büyük zorluklarla yürek yakıcı musibetlere tahammül eden.

Selâm olsun sana ey Aşura günü katledilenler arasında İmam'ı koruyan, bedbahtların en bedbahtının meclisinde (İmam) Zeynelabidin'i kurtarmak için canını feda eden, Kufe sokaklarında, çok sayıdaki düşman etrafını kuşattığı halde Ali gibi konuşan.

Selâm olsun sana ey masum kişilerle aynı rütbede olan, selâm olsun sana ey Mazlum Hüseyin gibi musibetlere tahammül etmekle imtihan edilen; Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.

Selâm olsun sana ey vatanından uzak düşen kadın, selâm olsun sana ey şehirlerde esir olan, selâm olsun sana ey Şam harabesinde oturan, selâm olsun sana ey şehitler efendisi (Hüseyin'in) cenazesi üzerinde şaşkın kalan ve dedesi Allah Resulü'ne (s.a.a) şöyle hitap eden:

"Gökteki meleklerin salatı senin üzerine olsun; çöldeki emame ve cübbesi alınan, azası doğranan, kızları esir edilen bu kişi (senin) Hüseyin'indir-; Allah'a şikayet ediyorum." Ve dedin ki:

"Ey Muhammed! Bu üzerine Seba rüzgarı esen, başı arkadan kesilen, zinazadeler tarafından katledilen bu (senin) Hüseyin'indir. Sana karşı hüznüm ne kadar da büyüktür ey Eba Abdullah (Hüseyin)!

Selâm olsun kalbi, çıplak bedeniyle toprağa düşen mazlum Hüseyin'i için çarpan ve hazin bir sesle şöyle diyene: "Babam feda olsun, canım feda olası (Hüseyn'e), babam feda olsun kalbi üzüntüyle dünyadan göçene, babam feda olsun susuz can verene, babam feda olsun sakalından kan damlayana!

Selâm olsun şehitler arasında kardeşinin cenazesine ağlayana, bu ağlamasına düşman ve dost ağlayana.

Selâm olsun Aşura gününde Allah Resulü'nün kızlarının, İmam Hüseyin'in çocuklarının bakımını üstlenip onları bir araya toplayana ve iki garip ve mazlum çocuğun şahadeti dolayısıyla kendisi için kıyametler kopana.

Selâm olsun Neyneva topraklarında Allah Resulünün Ehlibeytini korumak yolunda gözleri uyumayan ve düşmanların eline esir düşene.

Selâm olsun hörgüçsüz deveye binerken kardeşi Ebulfazl'a, "Kardeşim Ebul-fazl! Medine'den çıkarken sen beni (deveye) bindirmiştin" diye seslenene.

Selâm olsun o kadına ki, Kufe medya-nında çok faydalı bir hutbe okudu ve dört bir taraftan bütün sesler sustu.

Selâm olsun İbn Ziyad'ın meclisinde apaçık deliller getirene ve ona doğru delillerle cevap verene; İbn Ziyad Zeybeb'e (s.a), "Allah'ın, kardeşin Hüseyin'e yaptığını nasıl görüyorsun?" deyince, Zeynep (Allah'ın selâmı ona olsun), "Güzellikten başka bir şey görmüyorum." dedi.

Selâm olsun sana ey çöllerde düşmanlara esir olan ve Şam halkını neşe, sevinç içerisinde ve bayraklarını açtıklarını gören!

Selâm olsun Allah Resulünün Ehlibeyti'nin esirleriyle birlikte Yezid'in meclisine götürülene; bunun üzerine (İmam) Hüseyin'in oğlu Ali (Zeynelabidin) Yezid'e şöyle dedi: "Ey Yezid! Allah Resulü (Allah'ın salatı ona ve Ehlibeytinin üzerine olsun) bizi bu hâlde görecek olsaydı ne yapardı sanıyorsun?!"

Sonra musibetler anası (Zeynep) Yezid'e dedi ki: "Sen kendini suçlu hissetmeyerek, (işlediğin günahı) büyük saymayarak, cennet gençlerinin efendisi Seyyid-i Şüheda Ebi Abdullah (Hüseyin'in) dişlerine yönelip elindeki çubukla onlara vurarak diyorsun ki:

Keşke dedelerim olsalardı da sevinerek deselerdi: Ey Yezid! Ellerin dert görmesin!"

Sonra dedi ki: "Zamanın musibetleri beni seninle konuşmaya zorladıysa da ben seni küçük ve değersiz görüyorum, alçaklığını büyük sayıyorum ve seni çok azarlıyorum; fakat (uğradığımız musibetin büyüklüğü) gözleri yaşlı ve sineleri dağlı kılmıştır.

Senin azat edilmiş şeytanın grubunun vesilesiyle Allah'ın seçilmiş gurubunu öldür-meye girişmen çok şaşılacak bir şeydir. Her ne kadar da bizi ganimet olarak aldıysan da yakında, sadece kendi ellerinle gönderdiklerini bulacağın günde bunu kendin için zararlı göreceksin.

Rabbin kullara zulmetmez. Şikayetim Allah'adır, zorluk ve rahatlıkta sığınağımız O'dur. İstediğin şekilde düzen kur ve hile yap, çalış ve çabala. Ancak Allah'a andolsun ki bizim anımızı silemeyecek, vahyimizi söndüremeyecek ve öldüremeyeceksin, bizim işimizi bitiremeyeceksin. Alnında-ki bu lekeyi de silemeyeceksin; görüşün hata, yaşayacağın sayılacak kadar az ve toplu-luğun (dostların) dağınıktır.

Ey Yezid! Allah Teala'nın buyruğunu duymadın mı ki:

"Allah yolunda öldürülenleri sakın "ölüler" sanmayın. Hayır, onlar Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar." (Âl-i İmran-169 )

Allah'ın hükmedici, Muhammed'in (Alla-h'ın salatı ona ve Ehlibeyti'nin üzerine ol-sun) davacı ve Cebrail'in de ona yardımcı olacağı gün senin için yeterlidir."

Sonra dedi ki:

Başlangıcımızı saadet ve mağfiret, so-numuzu da şehadet ve rahmet kılan Al-lah'a hamdolsun. O merhametli ve mih-ribandır.

Allah bize yeter, ne de güzel vekildir O.

Allah'ın salatı Muhammed'e ve onun masum imamlar olan tertemiz Ehlibeyt'inin üzerine olsun. Amin ey Alemlerin rabbi!
Bu Ziyaretnameyi okuyup Kerbela Şehidine hediye etmekte büyük sevap vardır
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 06-19-2011, 02:42
Murtazaali Murtazaali isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: Aug 2009
Mesajlar: 21
Murtazaali is an unknown quantity at this point
Standart

bu güzel dualar için Allah razı olsun
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Şu Anki Saat: 11:58


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.